آرشیو تفاهم نامه ها
صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها
 
سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
 

آرشیو تفاهم نامه ها

    اطلاعات اولیه تفاهم نامه در زیر قابل مشاهده است. با کلیک بر روی عنوان تفاهم نامه می توانید به اطلاعات کامل تری دسترسی یابید.
    امکان جستجو موجود است. ابتدا مورد جستجو را انتخاب کنید سپس با نوشتن بخشی از عنوان تفاهم نامه، موضوع یا دانشگاه و زدن دکمه جستجو میتوانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی یابید.
 
 
مشاهده کل تفاهم نامه ها
تعداد 159 تفاهم نامه مشاهده می شود.
  مقایسه تاثیر دو روش تکنیک انحراف فکر و لمس درمانی در کاهش درد زایمان زنان نخست زا
 موضوع: دو دانشگاه در اجرای پایان نامه به نسبت مساوی از نتایج مادی و معنوی حاصل از پایان نامه برخوردار خواهند بود .
 کد شناسه تفاهم نامه: 1278
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی خلخال
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/11/14 - 2024/11/13]
    
  َAgreement on Cooperation Between North Khorasan University of Medical Sciences and Kharkiv National Medical University
 موضوع: توسعه اجرای فعالیت های علمی آموزشی مشترک مثل دوره ها، کنفرانس، سیمنار، کارگاه و سخنرانی برنامه ریزی و اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترکحمایت و تسهیل تبادل دو طرفه دانشجویان، اعضای هیات علمی و پزوهشگران تبادل اطلاعات آموزشی و پژوهشی منتشر شده تسهیل انتشار و اجرای نتایج تحقیقات مشترک انجام سایر همکاری های دو طرفه مورد توافق طرفین
 کد شناسه تفاهم نامه: 1277
 کشور هدف: Ukraine
 دانشگاه هدف: دانشگاه ملی پزشکی خارکیف
 تاریخ تفاهم نامه: [2018/11/20 - 2023/11/20]
    
  تفاهم نامه مشارکت در انجام طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و سایر موسسات آموزشی و تحقیقاتی
 موضوع: بررسی بیان RNA حلقوی RPL15 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد و مقایسه با گروه کنترل
 کد شناسه تفاهم نامه: 1276
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی اراک
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/02/10 - 2023/02/10]
    
  طراحی بیوسنسور جهت شناسایی آنتی بیوتیک فلورفنیکل در گوشت مرغ با استفاده از چارچوب فلزی - آلی بر پایه فلز مس
 موضوع: موضوع این قرارداد دوطرف به نسبت مساوی از مادی و معنوی حاصل از پایایان نامه برخورداد خواهند بود .
 کد شناسه تفاهم نامه: 1275
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/09/06 - 2024/09/05]
    
  تفاهم همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی نجف اشرف
 موضوع: تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های کوتاه مدت، برگزاری دوره های توانمند سازی برای اعضای هیات علمی، ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمی پژوهشی با در نظرگرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین
 کد شناسه تفاهم نامه: 1274
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: دانشگاه آزاد اسلامی نجف اشرف
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/08/01 - 2023/08/01]
    


Copyright © 2018-2019 All rights reserved