آرشیو تفاهم نامه ها
صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها
 
سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
 

آرشیو تفاهم نامه ها

    اطلاعات اولیه تفاهم نامه در زیر قابل مشاهده است. با کلیک بر روی عنوان تفاهم نامه می توانید به اطلاعات کامل تری دسترسی یابید.
    امکان جستجو موجود است. ابتدا مورد جستجو را انتخاب کنید سپس با نوشتن بخشی از عنوان تفاهم نامه، موضوع یا دانشگاه و زدن دکمه جستجو میتوانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی یابید.
 
 
مشاهده کل تفاهم نامه ها
تعداد 146 تفاهم نامه مشاهده می شود.
  بررسی برنامه های بهداشت محیط مدارس استان زنجان با آیین نامه های ملی مدارس
 موضوع: بررسی برنامه های بهداشت محیط مدارس استان زنجان با آیین نامه های ملی مدارس منطبق با شرح خدمات مندرج در پیوست
 کد شناسه تفاهم نامه: 1199
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
 تاریخ تفاهم نامه: [2019/03/19 - 2020/03/19]
    
  تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 موضوع: اجرای طرح های تحقیقاتی و توسعه فناوری مورد نیاز
 کد شناسه تفاهم نامه: 1195
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
 تاریخ تفاهم نامه: [2018/03/10 - 2021/07/11]
    
  مرکز تحقیقات بیمه سلامت و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
 موضوع: طراحی و اجرای برنامه های پژوهشی مشترک ارایه خدمات مشاوره ای
 کد شناسه تفاهم نامه: 1194
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت
 تاریخ تفاهم نامه: [2018/11/22 - 2023/11/22]
    
  تفاهم نامه مشارکت در انجام طرح پایان نامه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و سایر موسسات آموزشی و تحقیقاتی
 موضوع: تبیین تجارب فرآیند اهداء عضو در بیماران مرگ مغزی: یک مطالعه گراندد تئوری
 کد شناسه تفاهم نامه: 1193
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
 تاریخ تفاهم نامه: [2019/07/13 - 2020/12/12]
    
  تفاهم همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه مادرید اسپانیا
 موضوع: همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک
 کد شناسه تفاهم نامه: 1191
 کشور هدف: Spain
 دانشگاه هدف: دانشگاه مادرید
 تاریخ تفاهم نامه: [2020/07/21 - 2021/08/22]
    


Copyright © 2018-2019 All rights reserved