آرشیو تفاهم نامه ها
صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها
 
سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
 

آرشیو تفاهم نامه ها

    اطلاعات اولیه تفاهم نامه در زیر قابل مشاهده است. با کلیک بر روی عنوان تفاهم نامه می توانید به اطلاعات کامل تری دسترسی یابید.
    امکان جستجو موجود است. ابتدا مورد جستجو را انتخاب کنید سپس با نوشتن بخشی از عنوان تفاهم نامه، موضوع یا دانشگاه و زدن دکمه جستجو میتوانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی یابید.
 
 
مشاهده کل تفاهم نامه ها
تعداد 162 تفاهم نامه مشاهده می شود.
  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between Iran University of Medical Sciences(IUMS);Tehran,Iran And Lokman Hakim University(LHU);Ankara,Turkey
 موضوع: Degree Programs, Exchange Of Students, Exchange of Academic Staff, Exchange Of Scientific, Educational and Scholarly Materials, Exchange of Information, Special Projects, Faculty Members Visits
 کد شناسه تفاهم نامه: 1234
 کشور هدف: Turkey
 دانشگاه هدف: دانشگاه لقمان حکیم ترکیه
 تاریخ تفاهم نامه: [2021/04/24 - 2026/04/24]
    
  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between Iran University of Medical Sciences(IUMS);Tehran,Iran And European University of Lefke(EUL);Lefke,TRNC via Mersin-10,Turkey
 موضوع: Degree Programs, Exchange Of Students, Exchange of Academic Staff, Exchange Of Scientific, Educational and Scholarly Materials, Exchange of Information, Special Projects, Faculty Members Visits
 کد شناسه تفاهم نامه: 1233
 کشور هدف: Turkey
 دانشگاه هدف: European of Lefke
 تاریخ تفاهم نامه: [2021/04/27 - 2026/04/27]
    
  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between Iran University of Medical Sciences(IUMS);Tehran,Iran And Biruni University;Istanbul,Turkey
 موضوع: Degree Programs, Exchange Of Students, Exchange of Academic Staff, Exchange Of Scientific, Educational and Scholarly Materials, Exchange of Information, Special Projects, Faculty Members Visits,Health Tourism
 کد شناسه تفاهم نامه: 1232
 کشور هدف: Turkey
 دانشگاه هدف: Bironi University
 تاریخ تفاهم نامه: [2019/08/03 - 2024/08/03]
    
  Letter of Agreement Between Iran University Of Medical Sciences(IUMS);Tehran,Iran And Northen Technical University;Mosul,Iraq
 موضوع: Degree Programs, Exchange Of Students, Exchange of Academic Staff, Exchange Of Scientific, Educational and Scholarly Materials, Exchange of Information, Special Projects, Faculty Members Visits
 کد شناسه تفاهم نامه: 1231
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: Northen Technical University
 تاریخ تفاهم نامه: [2019/09/28 - 2024/09/28]
    
  Letter of Agreement Between Iran University Of Medical Sciences(IUMS);Tehran,Iran And Al-Furat Al-Awsat Technical University;Kufa,Iraq
 موضوع: Degree Programs, Exchange Of Students, Exchange of Academic Staff, Exchange Of Scientific, Educational and Scholarly Materials, Exchange of Information, Special Projects, Faculty Members Visits
 کد شناسه تفاهم نامه: 1230
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: Al-Furat Al-Awsat University
 تاریخ تفاهم نامه: [2019/08/28 - 2024/08/28]
    


Copyright © 2018-2019 All rights reserved