آرشیو تفاهم نامه ها
صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها
 
سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
 

آرشیو تفاهم نامه ها

    اطلاعات اولیه تفاهم نامه در زیر قابل مشاهده است. با کلیک بر روی عنوان تفاهم نامه می توانید به اطلاعات کامل تری دسترسی یابید.
    امکان جستجو موجود است. ابتدا مورد جستجو را انتخاب کنید سپس با نوشتن بخشی از عنوان تفاهم نامه، موضوع یا دانشگاه و زدن دکمه جستجو میتوانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی یابید.
 
 
مشاهده کل تفاهم نامه ها
تعداد 159 تفاهم نامه مشاهده می شود.
  Letter of Agreement Between Iran University Of Medical Sciences(IUMS);Tehran,Iran And Northen Technical University;Mosul,Iraq
 موضوع: Degree Programs, Exchange Of Students, Exchange of Academic Staff, Exchange Of Scientific, Educational and Scholarly Materials, Exchange of Information, Special Projects, Faculty Members Visits
 کد شناسه تفاهم نامه: 1231
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: Northen Technical University
 تاریخ تفاهم نامه: [2019/09/28 - 2024/09/28]
    
  Letter of Agreement Between Iran University Of Medical Sciences(IUMS);Tehran,Iran And Al-Furat Al-Awsat Technical University;Kufa,Iraq
 موضوع: Degree Programs, Exchange Of Students, Exchange of Academic Staff, Exchange Of Scientific, Educational and Scholarly Materials, Exchange of Information, Special Projects, Faculty Members Visits
 کد شناسه تفاهم نامه: 1230
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: Al-Furat Al-Awsat University
 تاریخ تفاهم نامه: [2019/08/28 - 2024/08/28]
    
  تفاهم نامه فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و دانشگاه خاتم النبیین (ص) افغانستان
 موضوع: برگزاری دوره های آموزشی، پروژه های مشترک، تبادل اعضای هیئت علمی، تبادل های علمی آموزشی و تحقیقاتی، تبادل اطلاعات، دیدارهای دوجانبه اعضای هیئت علمی ،
 کد شناسه تفاهم نامه: 1229
 کشور هدف: Afghanistan
 دانشگاه هدف: دانشگاه خاتم النبیین (ص)افغانستان
 تاریخ تفاهم نامه: [2020/07/04 - 2025/07/04]
    
  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between Iran University of Medical Sciences(IUMS);Tehran,Iran And Mardin Artuklu University (MAU);Mardin,Turkey
 موضوع: Degree Programs, Exchange Of Students, Exchange of Academic Staff, Exchange Of Scientific, Educational and Scholarly Materials, Exchange of Information, Special Projects, Faculty Members Visits
 کد شناسه تفاهم نامه: 1228
 کشور هدف: Turkey
 دانشگاه هدف: Mardin Artuklu University
 تاریخ تفاهم نامه: [2020/09/30 - 2025/09/30]
    
  Letter of Agreement Between Iran University Of Medical Sciences(IUMS);Tehran,Iran And Independent Development Council;Baghdad,Iraq
 موضوع: Degree Programs, Exchange Of Students, Exchange of Academic Staff, Exchange Of Scientific, Educational and SchUnolarly Materials, Exchange of Information, Special Projects, Faculty Members Visits
 کد شناسه تفاهم نامه: 1227
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: Independent Development Council
 تاریخ تفاهم نامه: [2021/05/19 - 2026/05/19]
    


Copyright © 2018-2019 All rights reserved