آرشیو تفاهم نامه ها
صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها
 
سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
 

آرشیو تفاهم نامه ها

    اطلاعات اولیه تفاهم نامه در زیر قابل مشاهده است. با کلیک بر روی عنوان تفاهم نامه می توانید به اطلاعات کامل تری دسترسی یابید.
    امکان جستجو موجود است. ابتدا مورد جستجو را انتخاب کنید سپس با نوشتن بخشی از عنوان تفاهم نامه، موضوع یا دانشگاه و زدن دکمه جستجو میتوانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی یابید.
 
 
مشاهده کل تفاهم نامه ها
تعداد 159 تفاهم نامه مشاهده می شود.
  تفاهم همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه امام حسین عراق
 موضوع: تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های کوتاه مدت، برگزاری دوره های توانمند سازی برای اعضای هیات علمی، ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمی پژوهشی با در نظرگرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین
 کد شناسه تفاهم نامه: 1273
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: دانشگاه امام حسین عراق
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/08/01 - 2023/08/01]
    
  تفاهم همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه الزهرا عراق
 موضوع: تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های کوتاه مدت، برگزاری دوره های توانمند سازی برای اعضای هیات علمی، ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمی پژوهشی با در نظرگرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین
 کد شناسه تفاهم نامه: 1272
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: دانشگاه الزهرا عراق
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/05/02 - 2023/05/01]
    
  تفاهم همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه الوارث الانبیاء عراق
 موضوع: تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های کوتاه مدت، برگزاری دوره های توانمند سازی برای اعضای هیات علمی، ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمی پژوهشی با در نظرگرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین
 کد شناسه تفاهم نامه: 1271
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: دانشگاه الوارث الانبیاء عراق
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/05/01 - 2023/05/01]
    
  مدلسازی ضریب جذب صدا در پانل های میکرومتخلخل طبیعی یک لایه و دو لایه
 موضوع: مدلسازی ضریب جذب صدا در پانل های میکرومتخلخل طبیعی یک لایه و دو لایه
 کد شناسه تفاهم نامه: 1270
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/05/22 - 2023/05/22]
    
  بررسی اثر پوشش نانو کامپوزیت بر پایه صمغ باریجه (ferula golbaniflua) و نانو سلولز حاوی اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica ) بر افزایش ماندگاری میگو
 موضوع: بررسی اثر پوشش نانو کامپوزیت بر پایه صمغ باریجه (ferula golbaniflua) و نانو سلولز حاوی اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica ) بر افزایش ماندگاری میگو
 کد شناسه تفاهم نامه: 1269
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/06/22 - 2023/06/22]
    


Copyright © 2018-2019 All rights reserved