آرشیو تفاهم نامه ها
صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها
 
سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
 

آرشیو تفاهم نامه ها

    اطلاعات اولیه تفاهم نامه در زیر قابل مشاهده است. با کلیک بر روی عنوان تفاهم نامه می توانید به اطلاعات کامل تری دسترسی یابید.
    امکان جستجو موجود است. ابتدا مورد جستجو را انتخاب کنید سپس با نوشتن بخشی از عنوان تفاهم نامه، موضوع یا دانشگاه و زدن دکمه جستجو میتوانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی یابید.
 
 
مشاهده کل تفاهم نامه ها
تعداد 162 تفاهم نامه مشاهده می شود.
  تفاهم نامه مشارکت در انجام طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و سایر موسسات آموزشی و تحقیقاتی
 موضوع: بررسی بیان RNA حلقوی RPL15 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد و مقایسه با گروه کنترل
 کد شناسه تفاهم نامه: 1276
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی اراک
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/02/10 - 2023/02/10]
    
  طراحی بیوسنسور جهت شناسایی آنتی بیوتیک فلورفنیکل در گوشت مرغ با استفاده از چارچوب فلزی - آلی بر پایه فلز مس
 موضوع: موضوع این قرارداد دوطرف به نسبت مساوی از مادی و معنوی حاصل از پایایان نامه برخورداد خواهند بود .
 کد شناسه تفاهم نامه: 1275
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/09/06 - 2024/09/05]
    
  تفاهم همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی نجف اشرف
 موضوع: تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های کوتاه مدت، برگزاری دوره های توانمند سازی برای اعضای هیات علمی، ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمی پژوهشی با در نظرگرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین
 کد شناسه تفاهم نامه: 1274
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: دانشگاه آزاد اسلامی نجف اشرف
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/08/01 - 2023/08/01]
    
  تفاهم همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه امام حسین عراق
 موضوع: تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های کوتاه مدت، برگزاری دوره های توانمند سازی برای اعضای هیات علمی، ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمی پژوهشی با در نظرگرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین
 کد شناسه تفاهم نامه: 1273
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: دانشگاه امام حسین عراق
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/08/01 - 2023/08/01]
    
  تفاهم همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه الزهرا عراق
 موضوع: تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های کوتاه مدت، برگزاری دوره های توانمند سازی برای اعضای هیات علمی، ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمی پژوهشی با در نظرگرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین
 کد شناسه تفاهم نامه: 1272
 کشور هدف: Iraq
 دانشگاه هدف: دانشگاه الزهرا عراق
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/05/02 - 2023/05/01]
    


Copyright © 2018-2019 All rights reserved