آرشیو تفاهم نامه ها
صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها
 
سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
 

آرشیو تفاهم نامه ها

    اطلاعات اولیه تفاهم نامه در زیر قابل مشاهده است. با کلیک بر روی عنوان تفاهم نامه می توانید به اطلاعات کامل تری دسترسی یابید.
    امکان جستجو موجود است. ابتدا مورد جستجو را انتخاب کنید سپس با نوشتن بخشی از عنوان تفاهم نامه، موضوع یا دانشگاه و زدن دکمه جستجو میتوانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی یابید.
 
 
مشاهده کل تفاهم نامه ها
تعداد 159 تفاهم نامه مشاهده می شود.
  Memorandum of understanding between zanjan university of medical sciences and hacettepe university, turkey, for cooperative research projects and thesis/dissertations
 موضوع: Antimicrobial and anti-quorum sensing evaluation of bovine serum albumin (BSA) coated silver sulfide nanoparticles
 کد شناسه تفاهم نامه: 1253
 کشور هدف: Turkey
 دانشگاه هدف: دانشگاه ترکیه
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/01/20 - 2024/01/20]
    
  Memorandum of understanding promoting cooperation between zanjan university of medical seiences and azerbaijan state agricultural university (ASAU), in terms of Research Projects and Thesis/ dissertationss
 موضوع: Protective effects of edaravone on testis tissue and expression of apoptotic genes in rats exposed to x-ray
 کد شناسه تفاهم نامه: 1252
 کشور هدف: Azerbaijan
 دانشگاه هدف: دانشگاه آذربایجان
 تاریخ تفاهم نامه: [20021/02/0 - 2023/02/06]
    
  تفاهم نامه اجرای طرح پژوهشی پایان نامه تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 موضوع: بررسی تاثیر اصلاح شیمیایی به روش آلکالینی توسط هیدروکسید سدیم بر ویژگی های آکوستیکی و حراراتی الیاف باگاس
 کد شناسه تفاهم نامه: 1251
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 تاریخ تفاهم نامه: [2021/01/05 - 2022/01/02]
    
  تفاهم نامه مشارکت در طرح/ پایان نامه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و سایر موسسات آموزشی و تحقیقاتی
 موضوع: بررسی اثر سینامالدئید و اسانس دارچین برای کاربرد مهندسی بافت استخوان و طراحی داربست ترکیبی پلی-ال- لاکتیک اسید و هیدروکسی آپاتیت
 کد شناسه تفاهم نامه: 1250
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی تهران، واحد تحقیقات و فناوری
 تاریخ تفاهم نامه: [2022/01/15 - 2024/01/15]
    
  تفاهم نامه مشترک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 موضوع: انجام تحقیقات مشترک بر پایه اولویت های جامعه تحت پوشش
 کد شناسه تفاهم نامه: 1249
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی همدان
 تاریخ تفاهم نامه: [2021/08/25 - 2023/08/25]
    


Copyright © 2018-2019 All rights reserved