آرشیو تفاهم نامه ها
صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها
 
سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
 

آرشیو تفاهم نامه ها

    اطلاعات اولیه تفاهم نامه در زیر قابل مشاهده است. با کلیک بر روی عنوان تفاهم نامه می توانید به اطلاعات کامل تری دسترسی یابید.
    امکان جستجو موجود است. ابتدا مورد جستجو را انتخاب کنید سپس با نوشتن بخشی از عنوان تفاهم نامه، موضوع یا دانشگاه و زدن دکمه جستجو میتوانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی یابید.
 
 
مشاهده کل تفاهم نامه ها
تعداد 84 تفاهم نامه مشاهده می شود.
  Memorandum of understanding between the Neuroanatomy Institute from RWTH Aachen University and Anatomical Science Research Center from Kashan University of Medical Sciences
 موضوع: - طرح های تحقیقاتی مشترک- بازدید و تبادل اعضای آکادمیک برای انجام امور تحقیقاتی، آموزشی و شرکت در بحث های علمی- بازدید دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، در موقعیت های مساعد برای انجام مقاصد پژوهشی- سازمان دهی کارگاههای آموزشی مشترک در زمینه هایی که در راستای اهداف متقابل مشترک باشد
 کد شناسه تفاهم نامه: 1159
 کشور هدف: Germany
 دانشگاه هدف: the Neuroanatomy Institute from RWTH Aachen Univ
 تاریخ تفاهم نامه: [06/08/2016 - 06/08/2019]
    
  تفاهم نامه همکاری علمی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با دانشگاه Oviedo اسپانیا
 موضوع: آموزشی، پژوهشی، تبادل
 کد شناسه تفاهم نامه: 1158
 کشور هدف: Spain
 دانشگاه هدف: دانشگاه Oviedo
 تاریخ تفاهم نامه: [2018/08/14 - 2022/08/14]
    
  تفاهم نامه همکاری علمی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با دانشگاه سملوایز مجارستان
 موضوع: آموزشی، پژوهشی، تبادل
 کد شناسه تفاهم نامه: 1157
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه سملوایز مجارستان
 تاریخ تفاهم نامه: [2018/04/25 - 2023/04/25]
    
  تفاهم نامه همکاری علمی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با دانشگاه باری ایتالیا
 موضوع: آموزشی، پژوهشی، تبادل
 کد شناسه تفاهم نامه: 1156
 کشور هدف: Italy
 دانشگاه هدف: دانشگاه باری
 تاریخ تفاهم نامه: [2017/12/13 - 2022/12/13]
    
  تفاهم نامه همکاری مشترک بین کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی منطقه نه آمایشی و مدیریت روابط عمومی و مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 موضوع: تهیه محتوا مناسب با اهداف بین المللی سازی آموزشی دانشگاه مشهد اطلاع رسانی فعالیت ها و اقدامات شاخص
 کد شناسه تفاهم نامه: 1155
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: مدیریت روابط عمومی دانشگاه
 تاریخ تفاهم نامه: [1398/06/04 - 1400/06/04]
    


Copyright © 2018-2019 All rights reserved