آرشیو تفاهم نامه ها
صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها
 
سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
 

آرشیو تفاهم نامه ها

    اطلاعات اولیه تفاهم نامه در زیر قابل مشاهده است. با کلیک بر روی عنوان تفاهم نامه می توانید به اطلاعات کامل تری دسترسی یابید.
    امکان جستجو موجود است. ابتدا مورد جستجو را انتخاب کنید سپس با نوشتن بخشی از عنوان تفاهم نامه، موضوع یا دانشگاه و زدن دکمه جستجو میتوانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی یابید.
 
 
مشاهده کل تفاهم نامه ها
تعداد 162 تفاهم نامه مشاهده می شود.
  تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 موضوع: ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمی پژوهشی با در نظرگرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین تعیین و تبادل اولویت های تحقیقاتی واحد های تحت پوشش طرفین حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها بهره مندی از امکانات طرفین همکاری در برگزاری همایش هاامکان بازدید محققین و دانشجویان از واحدهای مربوطه
 کد شناسه تفاهم نامه: 1178
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 تاریخ تفاهم نامه: [1397/10/09 - 1399/10/09]
    
  تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
 موضوع: تعیین و تبادل اولینت های تحقیقاتی واحد ها ی تحت پوشش طرفین حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها بهره مندی از امکانات طرفین همکاری در برگزاری همایش ها
 کد شناسه تفاهم نامه: 1177
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
 تاریخ تفاهم نامه: [1397/10/09 - 1399/10/09]
    
  تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 موضوع: تعیین و تبادل اولویت ها تحقیقاتی واحد های تحت پوشش طرفین حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر همکاری در برگزاری همایش ها امکان بازدید محققین و اعضای هیئت علمی ازواحدهای علمی پژوشهی طرفین
 کد شناسه تفاهم نامه: 1176
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 تاریخ تفاهم نامه: [1397/03/09 - 1399/03/09]
    
  تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بیمارستان رضوی
 موضوع: انجام پروژه با عنوان بازتوانی بیماران در منزل پس ازآنژیوپلاستی عروق کرونر و جراحی قلب با استفاده از کتابچه و اپلیگیشن موبایل ...
 کد شناسه تفاهم نامه: 1175
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: بیمارستان رضوی
 تاریخ تفاهم نامه: [1396/7/13 - پایان طرح]
    
  تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شرکت توسعه آ موزش و پژوهش سلامت شمش شرق ( شتاپ)
 موضوع: ایجاد همکاری متقابل در زمینه علمی و پژوهشی با در نظر کرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین
 کد شناسه تفاهم نامه: 1174
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 تاریخ تفاهم نامه: [1397/04/30 - 1399/04/30]
    


Copyright © 2018-2019 All rights reserved