صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها  |  پنل مدیریت  
 سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
 مشاهده تفاهم نامه های منعقد شده داخلی و بین المللی بر اساس کشور

 

Iran

Canada

Afghanistan

Pakistan

Germany

France

Iraq

Netherlands

Cyprus

Ukraine

Russia

Mexico

Japan

Austria

Denmark

Greece

Malaysia

Syria

United-Kingdom

South Korea

Brazil

Norway

Lebanon

Italy

Kazakhstan

Spain

Poland


سامانه ثبت تفاهم نامه های داخلی و بین المللی با هدف تسهیل روند جستجو و دسترسی جامعه دانشگاهیان

اخبار سامانه

تفاهم نامه های داخلی

تفاهم نامه های خارجی

ویرایش اطلاعات: پس از انجام ویرایش اطلاعات، مجدد اطلاعات بررسی و سپس برای بازدید عموم فعال می شود. [1398-03-19]
تائید نهایی: تفاهم نامه ها پس از ثبت، مورد بررسی و تائید قرار گرفته و سپس قابل مشاهده خواهند شد. [1397-05-19]

  - دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
  - مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت
  - دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
  - روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهدو کارگروه آموزش

  - دانشگاه مادرید
  - موسسه آلافاک لبنان
  - دانشگاه لاهور پاکستان
  - دانشگاه پنجاب پاکستان

 
 

آرشیو تفاهم نامه


ثبت تفاهم نامه


درباره ما


ارتباط با ما