صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها 
 
سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
درباره ما

در راستای بحث تجمیع و یکپارچه سازی تفاهم نامه های منعقد شده داخلی و بین المللی ما بین دانشگاه های علوم پزشکی، طراحی سامانه ثبت و آرشیو تفاهم نامه ها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار داده شد.

سامانه مذکور با هدف پیشگیری از انعقاد تفاهم نامه های تکراری و تسهیل روند جستجو و دسترسی جامعه دانشگاهیان طراحی شده است.


 
 

آرشیو تفاهم نامه


ثبت تفاهم نامه


درباره ما


ارتباط با ما