آرشیو تفاهم نامه ها
صفحه اصلی |  ثبت تفاهم نامه  | جستجو تفاهم نامه ها
 
سامانه تفاهم نامه ها
ثبت و جستجوی تفاهم نامه های داخلی و بین المللی
 

آرشیو تفاهم نامه ها

    اطلاعات اولیه تفاهم نامه در زیر قابل مشاهده است. با کلیک بر روی عنوان تفاهم نامه می توانید به اطلاعات کامل تری دسترسی یابید.
    امکان جستجو موجود است. ابتدا مورد جستجو را انتخاب کنید سپس با نوشتن بخشی از عنوان تفاهم نامه، موضوع یا دانشگاه و زدن دکمه جستجو میتوانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی یابید.
 
 
مشاهده کل تفاهم نامه ها
تعداد 162 تفاهم نامه مشاهده می شود.
  تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بیمارستان هایجیا ی یونان
 موضوع: تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی
 کد شناسه تفاهم نامه: 1135
 کشور هدف: Greece
 دانشگاه هدف: بیمارستان هایجیا
 تاریخ تفاهم نامه: [2016/10/10 - 2025/10/10]
    
  تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اراسموس هلند
 موضوع: ارتقا همکاری ها و تبادلات علمی
 کد شناسه تفاهم نامه: 1133
 کشور هدف: Netherlands
 دانشگاه هدف: دانشگاه اراسموس هلند
 تاریخ تفاهم نامه: [2018/11/22 - 2023/11/22]
    
  تفاهم نامه تبادل علمی بین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه Southern Denmark
 موضوع: تبادلات علمی و همکاری بین دانشگاهی
 کد شناسه تفاهم نامه: 1132
 کشور هدف: Denmark
 دانشگاه هدف: Southern Denmark
 تاریخ تفاهم نامه: [2018/01/13 - 2023/01/13]
    
  تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی وین
 موضوع: بازدید، انتشار مقالات ، فعالیتهای آموزشی مشترک
 کد شناسه تفاهم نامه: 1131
 کشور هدف: Austria
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی وین
 تاریخ تفاهم نامه: [2018/04/13 - 2023/04/13]
    
  تفاهم نامه همکاری مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 موضوع: طراحی و اجرای برنامه های پژوهشی مشترک همکاری در زمینه ترجمان دانش و تولیدات علمی
 کد شناسه تفاهم نامه: 1130
 کشور هدف: Iran
 دانشگاه هدف: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 تاریخ تفاهم نامه: [2018/11/22 - 2023/11/22]
    


Copyright © 2018-2019 All rights reserved